Nie jest tajemnicą, że ubezpieczenie osoby cierpiącej na tzw. choroby cywilizacyjne, czyli na nadciśnienie tętnicze, otyłość, choroby układu oddechowego, nowotwory czy wreszcie cukrzycę nie jest sprawą oczywistą. Wiąże się to ze znacznie podwyższonym ryzykiem powikłań zdrowotnych i śmierci, co dla towarzystw ubezpieczeniowych, mimo stosowanych przez nich dodatkowych, specjalnych taryf czy wyłączania ryzyka na część zdarzeń, niekoniecznie musi być zbilansowanym biznesem, nie mówiąc już o osiąganiu zysku (co jest celem każdego komercyjnego przedsięwzięcia). Jednak rozwój rynku ubezpieczeniowego i medycznego, wzrost konkurencyjności, dostęp do lepszych, bardziej szczegółowych badań statystycznych, coraz wyższy poziom usług medycznych skutkujący lepszym leczeniem i mniejszą ilością powikłań w dłuższym okresie czasu, no i sam nacisk potencjalnych klientów powoduje, że osoby chory na niektóre schorzenia mogą nie tylko wykupić tradycyjne ubezpieczenie na życie, ale i specjalnie przygotowane dla nich produkty i pakiety.

Jednym z takich nowatorskich rozwiązań na rynku jest „Pakiet dla chorych na cukrzycę”. To pakiet umów dodatkowych dostępnych do flagowego ubezpieczenia Nationale-Nederlanden „Ochrona Jutra”. Klient, czyli osoba już chorująca na cukrzycę typu 1 lub 2, może kupić całość, jak i tylko jedną, interesującą go umowę. Pakiet składa się z następujących umów:

1. Poważne choroby i powikłania cukrzycy, obejmujący 6 jednostek chorobowych takich, jak: zawał serca, udar mózgu, zabieg bypass, niewydolność nerek, utrata wzroku i zespól stopy cukrzycowej;

2. Operacje wskutek choroby dla osób z cukrzycą;

3. Niezdolność do samodzielnego życia lub pracy dla osób z cukrzycą.

Całość uzupełnia bezpłatnie dodawany Program Assistance dla cukrzyków, który zapewni pakiet wizyt u specjalistów, konsultacje dietetyczne i psychologiczne oraz dostęp do portalu dietetycznego.

Ile to kosztuje? Przykładowo: 35-latek ubezpieczający się na życie na 10 lat na sumę 155000 zł wraz z umową poważnego zachorowania na 100000 zł, niezdolnością do samodzielnego życia lub pracy na 200000 zł i operacjami na 20000 zł zapłaci… 150 zł. Brzmi nieźle? A jeśli dodamy do tego szereg innych umów, które może nabyć klient, np. pakiety od następstw nieszczęśliwych wypadków i „cegiełki” oszczędnościowe, w tym IKE i IKZE i to, że dołączając do swojej polisy drugą osobę za ubezpieczenie dostanie 10% zniżki okaże się, że również osoba z tak poważnym schorzeniem może liczyć na kompleksową, wieloletnią ochronę i do tego w relatywnie niewysokiej cenie.

Ps. 1. Umowa, w nieco uproszczonej wersji, jest też dostępna dla klientów w ubezpieczeniu grupowym.

Ps. 2. Nie-cukrzycy mogą się też ubezpieczyć od zachorowania na cukrzycę. Specjalna umowa zachorowania na cukrzycę dostępna jest dla klientów indywidualnych i grupowych.